StudentStudion – läxläsning på kontoret, läxläsning hemma och läxläsning tillsammans.

Välkommen till StudentStudion!

Studiecoach till dig som vill:
- vara effektiv och få tid över till annat.
- gå från tungt och jobbigt till lätt och roligt.
- satsa och få högsta betyg.

StudentStudion erbjuder läxhjälp, läxläsning och läxstöd för skolbarn och gymnasieelever. Våra kompetenta och engagerade studiecoacher stöttar eleven att nå sina mål, alltifrån att nå ett specifikt betyg till ett helhetsgrepp över sina studier.


Vår ambition är att eleverna ska få en fungerande studieteknik för att kunna följa med i skolans höga tempo – samtidigt som eleven har en utvecklande stund med våra studiecoacher. Genom att ha tillgång till en studentcoach skapas förutsättningar för eleven att hålla motivationen uppe och öka sin studieeffektivitet med följden att resultaten höjs.


StudentStudion är en del av FöräldraFörstärkning som startade sin verksamhet 2007. Leds av två kvinnor med egna erfarenheter av högskolestudier, bådas examen inom yrken där ansvar, omsorg och service är A och O.


Din studiecoach träffar du på vårt kontor centralt i Lund. Vill du hellre träffa din studiecoach hemma erbjuder vi det i Lund och Malmö med omnejd.

Varför välja StudentStudion?

StudentStudions tjänster bygger på gedigen erfarenhet, personligt engagemang och lokal närvaro.


Vår branscherfarenhet startade när hushållsnäratjänster kom sommaren 2007 och vi fick våra första familjer våren 2008, efterhand som efterfrågan av studiecoacher ökade startades StudentStudion 2010 som en del av FöräldraFörstärkning. Läs gärna artikeln i Lokaltidningen Lund vad tre elever tycker om att ha en studentcoach.


Vi finns lokalt förankrade i Lund/Malmö och därmed vet vi hur vi ska lyckas nå och rekrytera de bästa studiecoacherna samt vad som krävs av oss för att uppnå bästa resultat. Vi säkerställer kvaliteten genom att ha en omfattande rekrytering och genom utbildningar, handledning och uppföljning.


Vår prissättning är tydlig, enkel och mycket konkurrenskraftig.