Personal

Förtroendet i relationen mellan dig och våra anställda är en förutsättning för vårt arbete. Vi ställer höga krav på våra medarbetare, högst i branschen. Vi säkerställer kvaliteten genom en omfattande rekryteringsprocess. Dessutom satsar vi på våra medarbetare genom utbildningar, handledning och uppföljning. Vi gör en noggrann matchning för att hitta den bästa studiecoachen för er.

Våra studiecoacher är universitets- eller högskolestuderande och har detta som extraarbete. Gemensamt för samtliga studiecoacher är att de har en stark ämneskunskap, ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar samt en god pedagogisk förmåga.


Att våra studiecoacher själva är studerande har vi sett en styrka med då de fungerar som rollmodeller och mentorer för eleverna.