Vanliga frågor

Varför ska vi anlita er som företag?

Våra tjänster bygger på gedigen erfarenhet, personligt engagemang och lokal närvaro.

Vi har gedigen branscherfarenhet, vi startade när hushållsnäratjänster kom sommaren 2007 och fick våra första familjer våren 2008 – flera av familjerna är fortfarande kunder hos oss. Läs gärna artikeln i Vi Föräldrar vad en av våra familjer tycker.

Vi finns lokalt förankrade i Lund/Malmö, därmed är vi nära er familjer och våra medarbetare. Hos oss får ni en kundansvarig att vända er till med frågor och funderingar och vi är det enda företag som gör personliga uppstartsmöten.

Vi säkerställer kvaliteten genom att ha en omfattande rekrytering och genom utbildningar, handledning och uppföljning. Vi ställer höga krav på våra medarbetare, högst i branschen. Vi är också det företag som lägger storst vikt på kvalitet och långvariga relationer.

Det viktigaste i kontakten med er är att ha en öppen dialog och att engagera sig aktivt i era önskemål och behov. Läs gärna mer om vår Värdegrund.

Vilka är det som arbetar som studiecoach?

Våra medarbetare finns med namn, huvudsysselsättning och bild på sidan ”Våra anställda”.

Vad gör en till en lämplig studiecoach?

För oss är det ett krav att våra studiecoacher har dokumenterad erfarenhet samt referenser från arbete med barn/ungdomar. De ska vara minst 20 år, rökfria och kunna redogöra för hur deras planer ser ut nästkommande två år. De ska ha stark ämneskunskap för att kunna hjälpa elever i specifika ämnen. Vi ställer också höga krav på social kompetens, personlig mognad och ansvarstagande.

Vilka säkerhetskontroller gör ni?

När du använder våra tjänster kommer du alltid känna dig lugn och trygg. Vi arbetar med en omfattande urvals- och rekryteringsprocess. Urvalet börjar med att en av våra rekryterare genomför en telefonintervju. Därefter genomförs en personlig djupintervju, på plats på vårt kontor, med fokus på erfarenhet, personlig mognad och ansvarstagande. Studiecoachen lämnar minst två relevanta referenser från tidigare arbetsgivare, som vi naturligtvis kontaktar. Vid intervjun skriver också studiecoachen på sekretessavtal och ett utdrag ur belastningsregistret. Utöver detta utbildar vi våra studiecoacher i vår egen certifiering, med fokus på studieteknik och motivation. Vi genomför också kontinuerlig uppföljning med er och våra studiecoacher.

Vilka kurser får era anställda gå?

Vi erbjuder tre utbildningar hos oss, Hjärt- och lungräddningskurs, vår Barncertifiering och vår Studiecoachcertifiering.

Hur stort behov behöver vi ha för att få en egen studiecoach?

Ni behöver ha regelbunden hjälp, minst ett pass varannan vecka.

Behöver vi ha ett fast schema?

Nej, ni behöver inte ha ett fast schema utan vi skräddarsyr efter ert behov.

Hur lång tid tar det innan ni har hittat en studiecoach till oss?

Vid standarduppdrag, exempelvis ett pass i veckan, finns i regel redan lämplig studiecoach i vår personalpool.

Vi behöver hjälp endast vid enstaka tillfällen, hur ordna ni det?

Det går att köpa klippkort vid enstaka tillfällen, då betalar ni för 5 tillfällen á 90 minuter (4500 SEK).

Vad innebär ett uppstartsmöte?

Vi erbjuder alltid ett uppstartsmöte. Detta är något vi tillsammans diskuterar vid en inledande kontakt. Vid ett uppstartsmöte träffar ni er kundansvariga och er föreslagna studiecoach. Mötet inleds med att studiecoachen presenteras för er och därefter går vi igenom och noterar era önskemål.

Alternativ till ett uppstartsmöte är att ni får en presentation av er föreslagna studiecoachen på mail med kontaktuppgifter och bild. Därefter kontaktar och bestämmer ni en träff under ca 1 timme och går igenom era önskemål. Träffen är förutsättningslös både för er och studiecoachen, efter er träff kommer er kundansvarige att höra av sig till - känns det bra för båda parter kan ni planera in arbete.

Vad händer om vi inte är nöjda med studiecoachen?

Vi ansvarar för rekryteringen av er studiecoach och skulle det inträffa att ni inte blir nöjda åtar vi oss att omgående presentera en ny.

Vi vill boka in ett extrapass på lördag, hur gör vi det?

Ni har er fulla rättighet att fråga och boka in extrapass direkt med er ordinarie studiecoach. Skulle studiecoachen inte kunna så hör ni av er till oss på kontoret så presenterar vi en lämplig ersättare.

Vad händer om studiecoachen blir sjuk?

Om er studiecoach blir sjuk ordnar vi gärna en ersättare, ring oss så snart ni vet om det så försöker vi alltid att hjälpa er.

Kan jag avboka ett pass?

Detta ser olika ut för vilken tjänst du har hos oss, läs mer under respektive tjänst.

Vilka har läxstöd?

De som har läxstöd hos oss har vi kunnat urskilja tre grupper. Den första gruppen är barn och ungdomar som halkat efter, exempelvis på grund av sjukdom och/eller behöver stöd och motivation för att komma ifatt. Den andra gruppen är barn och ungdomar som vill vara effektiva i sitt skolarbete för att få tid över för till exempel sina fritidsaktiviteter. Den tredje gruppen är de barn och ungdomar som brinner för ett eller flera ämnen och behöver stimulans och utmaningar för att kunna fortsätta sin utveckling.

Varför vill barn och ungdomar ha läxstöd?

Det finns naturligtvis flera svar på den frågan, men ett vanligt svar är att barn och ungdomar vill att deras skolarbete ska ta så lite tid och energi som möjligt med bibehållet bra resultat. Till exempel kanske barnet/ungdomen har ett fullt schema med flera fritidsaktiviteter och då det gäller det att klara av läxorna snabbt och effektivt.

Vad kostar det att ha en studiecoach?

Tjänsten läxläsning kostar 450 kr/timmen. Det går också att köpa ett klippkortet för enstaka tillfällen. Klippkortet är för 5 tillfällen à 1,5 timme och kostar 3600 kr.

När faktureras tjänsten?

Tjänsten faktureras månadsvis och betalningstiden är 10 dagar med förfallodag vid månadsskiftet.

Har ni några dolda kostnader?

Vi tar inte ut några andra kostnader än kostnaden för den tid som studiecoachen faktiskt har arbetat. Vi tar inte ut någon uppstartsavgift eller förhöjda avgifter varken kväll eller helg. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för er.

Men om ni bor utanför Lund/Malmö kommer vi debitera er en halvtimme extra i reseersättning för studiecoachens skull.

Hur fungerar debiteringen?

Första mötet tillsammans med kundansvarige och er studiecoach är kostnadsfritt. Därefter faktureras ni för de timmarna studiecoach arbetar hos er.

Kostar sökprocessen något?

Vi debiterar inga startavgifter eller andra kostnader för att starta upp och söka efter en studiecoach till er.

Hur går det till när jag vill avsluta tjänsten?

Ni har en veckas uppsägningstid. Det enklaste sättet är att maila eller ringa till oss. Vi är tacksamma för att få veta om ert avslut i så god tid som möjligt, på så vis hinner vi erbjuda studiecoachen ett nytt uppdrag.