Om hushållsnära tjänster

Från den 1 augusti 2015 har regeringen beslutat att RUT-avdragets skattereduktion för läxläsning ska slopas.

Fördjupad information finns på www.skatteverket.se.