Läxläsning på kontoret

Läxläsning på kontoret

Är 90 minuter ett för långt pass för dig?
Vill du ha kortare och flera pass i veckan?
Bor du utanför Lund och vill slippa betala för studiecoachens resekostnad?

Du är varmt välkommen att ha läxläsning med en av våra studiecoacher i våra lokaler centralt i Lund. Att komma till vårt kontor är ett sätt att höja motivationen på.


Våra studiecoacher ger stöd och hjälp med exempelvis läxor, projektarbeten och uppsatsskrivande. Genom att ha tillgång till en studiecoach höjs motivationen, självkänslan stärks och resultaten höjs. Våra studiecoacher fungerar som rollmodeller och mentorer för eleverna.


För elever som har det tungt i skolan kan de redan efter en månad med en studiecoach uppleva att studierna går bättre och känns lättare.


På kontoret går det att abonnera på fasta tider. Kortaste tiden du kan abonnera på är 60 minuter.


På kontoret går det också att ha läxläsning tillsammans med en annan elev under minst 90 minuter.

Så här kommer du igång!

1. Kontakta oss för en intresseanmälan.
2. Vi återkommer till er snarast med ett förslag på en studiecoach som motsvarar era behov och önskemål.
3. Tjänsten startar en vecka efter att terminen börjar och avslutas en vecka innan terminen slutar. Uppehåll över lov och röda dagar.

Priser

Individuell läxläsning kostar alltid 450 SEK per timme.


Läxläsning under 90 minuter kostar 675 SEK. Har du läxläsning tillsammans med en annan elev delar ni på kostnaden.


Tjänsten faktureras månadsvis och betalningstiden är 10 dagar med förfallodag vid månadsskifte. Skattereduktionen för hushållsnära tjänst erhålls direkt på fakturan.

Bra att veta!

1. För att få en skriftlig läxläsningsrapport på mail efter varje läxhjälpstillfälle måste passen vara minst 90 minuter.
2. Det finns alltid en möjlighet att avbryta tjänsten inom den första månaden om ni inte skulle vara nöjda.
3. Det finns möjlighet att köpa klippkort för enstaka tillfällen – läxläsning vid behov. 5 tillfällen à 90 minuter för 3600 SEK (480 SEK per timme).